Powrót do strony Aktualności
28 czerwca 2020


Granty dla inicjatyw społecznych. Zgłoś się!

W ramach projektu Busol@ realizowanego przez tarnowską Fundację Alegoria będzie można skorzystać z finansowych grantów, które przewidziane są dla 20 inicjatyw, których nadrzędnym celem jest poprawa jakości funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Maksymalny poziom wsparcia to 4 000 zł. Fundacja czeka na zgłoszenia.

Ruszył projekt Busol@ realizowany przez tarnowską Fundację Alegoria. W jego ramach będzie można skorzystać z finansowych grantów, które przewidziane są dla 20 inicjatyw, których nadrzędnym celem jest poprawa jakości funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.  Maksymalny poziom wsparcia to 4 000 zł. Fundacja czeka na zgłoszenia.
Jak wyjaśnia prezes fundacji Marcin Lewandowski, jest to dobra sposobność do przedstawienia swoich własnych inicjatyw, które bez wsparcia finansowego nie zostałyby zrealizowane czy zauważone. – W ramach jednorazowego grantu będziemy wspierać aktywności związane z budzeniem świadomości społecznej odnośnie łamania norm społecznych. Ponadto również takie, które promują umiejętności radzenia sobie z zachowaniami o charakterze przestępczym lub  promują postawy patriotyczne – wyjaśnia M. Lewandowski. Warto również dodać, że pomysły powinny być oryginalne i nastawione na zaangażowanie w projekt minimum dwudziestu osób.
Jak dodaje prezes fundacji, jest to ważne, gdyż wszelkie inicjatywy mają zmieniać świadomość  i dotrzeć do jak największej ilości osób. W ten sposób, jak stwierdza M. Lewandowski, pragniemy wspólnie budować i poszerzać granice szeroko rozumianej kultury dialogu.  
Co ważne, jest to kolejny projekt  fundacji Alegoria, która w swych działaniach stawia właśnie na wielotorowy a co za tym idzie różnorodny rozwój społeczeństwa obywatelskiego i poszerzania jego świadomości w tworzeniu dialogu i skutecznych relacji z otoczeniem.
   – W swoich działaniach jesteśmy otwarci i nastawieni na dialog. Chcemy budować nową jakość społeczeństwa lokalnego, różnorodnego, które chce się spotykać, aby tworzyć ciekawe więzi ludzkie. W swoich działaniach patrzymy szerzej, docierając do różnych grup społecznych nie tylko naszego regionu.  Wszystko po to, by tworzyć pewnego rodzaju sieć, takich osób czy podmiotów, którym blisko jest do haseł, które propagujemy – dodaje prezes fundacji Alegoria, jednocześnie zachęcając do zgłaszania swoich pomysłów na granty za pomocą formularza dostępnego na stronie projektu Busol@, który to będzie wyznaczał kierunki jego realizacji. 
 

_____

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.